Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - TED - Transnational Employability Development
 
TED - Transnational Employability Development

 

   Sigle

Proiectul, TED - Transnational Employability Development, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European şi Fondurile Regiunii Piemonte-Italia, în cadrul Axei de intervenţie A2 - Formare Transnaţională, şi vrea să fie o ocazie de dezvoltare a competenţelor profesionale ale participanţilor (16 participanţi) în materie de internaţionalizare a societăţii.  În cadrul proiectului Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este parteneră alături de Infor Elea, Italia.

 

Proiectul are ca şi obiectiv creşterea ocupării tinerilor din Regiunea Piemonte-Italia, dezvoltându-le abilităţile personale, capacităţile  interpersonale, capacităţile de comunicare într-o limbă străină si competenţele tehnico-profesionale.

 

Pentru a atinge acest obiectiv, în cadrul proiectului se organizează Cursuri şi Mobilităţii Transnaţionale, adică scurte perioade de şedere in străinătate, proiectate de INFOR ELEA Italia, în colaborare cu Partenerul Intermediar de referinţă, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, România.

 

Cursurile din cadrul proiectului se desfăşoară pe o perioadă de 16 săptâmâni, 8 săptămâni în România şi 8 săptămâni în Italia. La cursuri participă 8 cursanţi din regiunea Piemonte-Italia si 8 cursanţi selectaţi din România.

 

        Sigla_piemonte